· 

Vittorio Emanuele 2 (2735m) - Valsavarenche / Aosta